Equinix TY6/7
Chome-2-43 Higashishinagawa,
Shinagawa City
Tokyo 140-0002
Japan