,

NextDC B1
20 Wharf St
Brisbane City QLD 4000
Australia